რა არის კანაბიგეროლი CBG – მისი დანიშნულება და თვისებები

კანაბიგეროლი (CBG) არის კანაბინოიდის სახეობა, რომელიც მიიღება კანაფის მცენარისგან. მას ხშირად მოიხსე...

Continue reading