აჩვენებს %d შედეგს

Super Bud

90 
THC: 17.33%
CBD: 0.24
სატივა: 40%
ინდიკა: 40%
რუდერალისი: 20%
გენეტიკა: Big Bud x Skunk
მოსავალი (შიგნით): 900 გრ/მ2
მოსავალი (გარეთ): 1000 გრ/მცენარე
ყვავილობის ტიპი: ფოტოპერიოდული
ყვავილობის პერიოდი: 8 კვირა