აჩვენებს %d შედეგს

Shaman

80 
THC: საშუალო
CBD: დაბალი
სატივა: დომინანტი
გენეტიკა: Purple#1 X Skunk
მოსავალი (შიგნით): L
მოსავალი (გარეთ): L
ყვავილობის ტიპი: ფოტოპერიოდული
ყვავილობის პერიოდი: 8 კვირა