აჩვენებს %d შედეგს

Durban Poison

100 
THC: საშუალო
CBD: დაბალი
სატივა: დომინანტი
გენეტიკა: Durban X Unknown Indica
მოსავალი (შიგნით): XXL
მოსავალი (გარეთ): XXL
ყვავილობის ტიპი: ფოტოპერიოდული
ყვავილობის პერიოდი: 8 კვირა