აჩვენებს %d შედეგს

Damnesia

65 
THC: მაღალი
CBD: დაბალი
სატივა: 60%
ინდიკა: 40%
გენეტიკა: A.M.S. X Amnesia Haze
მოსავალი (შიგნით): 900 გრ/მ2
მოსავალი (გარეთ): 1000 გრ/მცენარე
ყვავილობის ტიპი: ფოტოპერიოდული
ყვავილობის პერიოდი: 9-10 კვირა