აჩვენებს %d შედეგს

Bubba Slush

40 
THC: 15-20%
CBD: დაბალი
ინდიკა: დომინანტი
გენეტიკა: pre-'98 Bubba Kush x Gelato reversed
მოსავალი (შიგნით): 650 გრ/მ2
მოსავალი (გარეთ): 650 გრ/მცენარე
ყვავილობის ტიპი: ფოტოპერიოდული
ყვავილობის პერიოდი: 9 კვირა